Strona główna
Wynajem samochodów
Samochód z OC sprawcy
Cennik
Pomoc drogowa
Ogólne Warunki Najmu i Ubezpieczeń
RODO
Kontakt

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art.13,14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem danych osób fizycznych – klientów, na rzecz których świadczone są usługi jest Jamko Andrzej Drewnikowski
 2. Inspektorem ochrony danych w Jamko Andrzej Drewnikowski jest Pan: Andrzej Drewnikowski www.jamko.pl
 3. Dane osobowe przetwarzanie są w celu wykonania wszystkich umów związanych z wynajmem samochodów, holowaniem pojazdów i innych czynności związanych z procesem obsługi klienta, na podstawie RODO – art. 6 ust. 1: lit. a) w przypadku czynności, na przetwarzania których została wyrażona zgoda;, lit. b) w przypadku czynności które wynikają z zawartych umów.
 4. W Jamko Andrzej Drewnikowski przetwarzane są dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania
 5. Dane osobowe pozyskane są od klientów.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody
 7. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji wszelkich umów. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą profilowane.


« wstecz

Gdzie jesteśmy

ul. Piastowska 1, 75-400 Koszalin
(zobacz lokalizację)

Rezerwacja telefoniczna

tel. 94-19-574

kom. 602-36-82-36